Månad: april 2019

Chefen och ledarskapet- en konstform för sig

Utifall solen lyser med sin frånvaro, använder vi tiden som regnskurarna ger oss till att fortsätta vår kulturella gärning under tiden- och denna gång går vi på konstgalleri och ser utställningen “chefen och ledarskapet- l’art ancien”.

I första salen ser vi chefsmålerier där föremål, organisationer och individer framställs som flersidiga, hårda kroppar och figurer. Konstnärerna tar ofta stöd i olika verktyg och modeller- ex cylinder, cirkel och kon- i företrädesvis Excel och PowerPoint för att förklara begrepp, resultat samt visualisera förändringar. Figurerna är ofta en och tvådimensionella abstrakta förklaringar där såväl övergripande mönster som detaljnivåer är precisa.

De konstnärer som verkligen behärskar denna teknik lyckas framhäva det ”gyllene snittet” i sina alster som betraktaren lätt kan känna igen.

Oskickliga konstnärer kan genom att driva denna konstform allt för långt, analysera och sönderdela motivet i små geometriska former ibland till oigenkännlighet. Då detta sker, försvinner inte sällan färgerna helt bort ifrån deras verk- och kvar blir monokroma alster i grå, bruna och vita toner.

Konstformen utvecklas främst två huvudlinjer – med en dekorativ, där motiven behandlas geometrisk enligt korrekta och gällande regler. Här gäller saker till punkt och prickar, med det skapar också en förutsägelse som ger en viss trygghet.

Den andra innehåller en högre grad av abstraktion, med mer rytmiska återkommande motiv av färgade segment och cirklar.  I denna form är det inte punkt och prickar som är drivkraften, utan att verken är cykliskt återkommande stabila och de skapar en annan form av trygghet.

Som chef målar du inte sällan i en kubistisk stil

I den andra salen ser vi ledarskapsmåleri, där tekniken ofta är skissartad med kraftig penselföring. Dragen grova och synliga eller helt enkelt färgfläckiga. Denna generella stil skiljer sig mot andra stilar där man försöker tex fånga små detaljer eller använda fina toningar. Konstnärerna använder färger på ett nytt sätt för att måla upp ljus och skuggor.

Den största skillnaden mot andra stilar är att målarna använder komplementfärger för att skapa kontraster i sina verk.

Återgivning av ljus är ett centralt drag i denna konstform.

I början är det lätt att vara kritisk mot denna stil och även uttrycka sig hånfullt, men så bryter dessa konstnärer inte allt för sällan mot gängse normer. Tidigare konststilar har ofta låtit sina modeller stilla posera för att bli porträtterade, medan dessa konstnärer fångar sina modeller i ständig rörelse och utveckling.

Ofta försöker konstnärerna fånga omedelbara intryck av verkligheten, de snabbt flyende ögonblicken och dess stämningar – och detta många gånger genom seriemålningar. Detta genom att samma motiv målas upp, men vid olika tidpunkter.

Valet av motiv är också många gånger radikalt, men det essentiella i detta sammanhang är skuggspel och förmåga att i en gruppering framställa spontanitet och rörelse.

Som ledare är du en impressionistiskt lagd konstnär

Så oavsett hur du målar, så behöver du nå fram med din övertygelse, vision och mål – precis som vilken konstnär som helst genom årtusenden. Greppa din pensel eller vad du använder och visa din omgivning vad du vill, vart du och ni ska samt dela med dig av din övertygelse.