Månad: mars 2019

Flexibilitet eller flaxibilitet, hur ser du skillnad?

Hur kunde det gå så här snett?! Kanske du känner igen från någon situation, där du antingen har varit med som deltagare, betraktare eller till och med så som ansvarig.

Trots att ni hade såväl utstakade mål, med månatliga uppföljningar, utbildningar och kanske till och med någon eller fler teambuilding. Ändå nådde ni inte målen eller kanske till och med backade från föregående år/ mättillfälle. Du som chef hade ju varit så tydlig när du hade brutit ner de övergripande målen, till egna delmål för avdelningen med täta uppföljningar. Visst hade ni i ledningsgruppen inte varit överens om hur ni skulle nå målen – men ni alla hade i alla fall varit med på vilka som var målen.

Eller..? Var det verkligen så att du hade varit tydlig i VAD som skulle uppnås, samt följt upp att samtliga i gruppen var med på hur VAD et såg ut – egentligen.

Här är det inte ovanligt att det redan börjar sladda i vad som är tydligt för vem. Vad är subjektivt utifrån hur vi alla är olika individer – och där är en chef/ ledares första och största ansvar att se till att alla i gruppen ser samma sak- samma mål. Även om det nu skulle vara ett Rorschach- aktigt mål, så måste alla i gruppen kunna se det – se samma mål, för att kunna sträva mot det.

Vägen mot vadet- huret– behöver stakas ut inom gruppen. Antingen av ledaren som går först och gruppen följer efter, alternativt genom att gruppen genom huret hjälper chefen/ ledaren och stakar ut vägen framåt.

Här kommer vi nu till en stor fälla gällande flexibilitet i vägvalet. När gruppen blir tryggare i sig och även på så sätt starkare, kommer även de individuella viljorna fram kring hur gruppen skall fortsätta. Där måste man som chef/ ledare vara mycket lyhörd kontra bestämd och inte gå bort sig på vägen, i sin iver att framstå som flexibel. Det är väldigt lätt att släppa efter för mycket gentemot gruppen och det uppstår efterhand ett smärre kaos, som det kan vara väldigt svårt att komma till rätta med igen. För risken är annars stor att du låter flexibiliteten ersättas med flaxibilitet- och då kommer ni garanterat att gå bort er. För flaxibiliteten leder obönhörligen till att ni börjar gå i cirklar samt inte sällan backar i utvecklingen.

Råd på vägen:

Utifrån en skapad plan, går det alltid att vara flexibel, men utan en fastslagen plan uppstår kaos tämligen omgående. Tänk dock på att flexibilitet är första steget till kaos- men det upptäcker du inte förrän det är försent. Men en väl delgiven plan med målbild, hjälper dig rätt längs vägen.

En plan kan alltid revideras, den behöver inte vara bergfast- utan hellre delpunkter längs vägen som fångar upp hur den fortgår, t.ex. loopning inom gruppen. Fungerar inte planen – gör då om den! Men håll målet fast i sikte.

Prioritera, prioritera och åter prioritera- var samtidigt medveten om att du måste nedprioritera andra uppgifter, inte bara för dig själv utan även främst för dina medskapare. Ni kan inte klonas även om många vill tro detta och det är ditt ansvar som chef att se till att dina medskapare mår bra och att du som ledare från dina medskapare att trivas i din organisation.

En plan är ingenting, planering är allting.