Månad: maj 2018

Utan resultat inget ledarskap

Genom agerande skapar du ledarskap, det kan vi alla vara överens om. Men det finns många källor till varför det omvända sker – dvs att chefskap inte utvecklas till ledarskap. En av de största källorna till denna regression eller i bästa fall status quo skapare, är resultatuppföljning.

I många organisationer finns det sunda och goda värdegrunder. Ledningen lever efter dessa, i varje fall till största delen. Personalen känner igen sig i många om inte alla vackra ord som hänger i tavlor på väggarna eller har bränts in väggar och golv. Men dessa betyder ingenting om du som personal eller i bästa fall medarbetare inte kan påverka hur din situation är eller för den delen hur det går för din verksamhet.

Inte sällan är det resultatuppföljningen som är boven i dramat – men inte just själva utfallet, utan hur detta skapas, presenteras och kommuniceras i organisationen. Och det är en avgörande faktor kring att skapa delaktighet och engagemang.

Ett vanligt sätt för resultatuppföljning (de ekonomiska företrädesvis) är att endast några få har vetskap om hur det går. Det råder ett ” håll käften och jobba” förhållande mellan ledning och personal- där personalen får veta sporadiskt hur det går för företaget eller kanske ännu värre endast det som inte fungerat, vilka mål som inte har uppnåtts. Största delen av organisationen har alltså ingen som helst aning om hur prestationer mäts eller bedöms – för inte sällan är dessa godtyckligt bedömda från ledningens sida. Hugg och slag eller vargflocksmentalitet är inte ovanligt i dessa organisationer samt att knivhugg i ryggen medarbetare emellan är regel än undantag. Behöver jag säga att blame game är också vanligt.

Ett annat sätt är den vanliga söndermätningen – där allt mellan himmel och jord mäts och presenteras. Här kan det vara så att resultat per vecka eller månad är det som spelar helt avgörande roll för hur prestationer bedöms. Det kan vara möten, telefon/ skype möten där flera led av chefer är närvarande och hela situationen liknas vid en förutbestämd rättegång. Enskilda nyckeltal sållas ut och skärskådas – inte helt ovanligt att de högre cheferna väljer ut godtyckligt under mötet vilka som ska gälla. Nåde den som inte har klarat sitt tal, som inte sällan har bytts ut till ett helt annat tal vid nästa möte. Även i dessa sammanhang är blame game samt dolkstötar inte ovanliga alls. Förtroende är sällsynt då ingen vill ha Svarte Petter.

Dessa var nu endast exempel- men det finns ännu fler att ta av men de har den gemensamma nämnaren i resultat samt kommunikation och ledarskap.

Vad kan man göra för att både ha gott ledarskap men ändå ha resultatuppföljning då?

Tänk dig att du kör din bil. Den är byggd för att köra framåt, alltså är vindrutan störst och backspeglarna mindre. Dvs titta mer framåt och åt sidorna än bakåt.

När du tittar bakåt så gör det i tre speglar.

När du sitter bakom ratten – hur är det då med instrumentpanelen? Det är inte ett flygplan nu, utan en bil du sitter i- så det bör röra sig om en hastighetsmätare, en varvräknare och kanske en klocka eller liknande. Hastighetsmätaren är störst och de andra mindre. Om det skulle vara så att du har en bromsbeläggsmätare så är den troligtvis mindre än hastighetsmätaren. Ifall det nu skulle vara en helt annan situation så att du har slarvat med service och inte vet om dina bromsar håller- för då blir den mätaren mycket viktigare. Men detta endast under förutsättning att situationen har förändrats.

Så mät gärna resultat, men analysera och välj ut dem väl -för de ska endast utgöra stöd på din väg framåt.

För ditt ledarskap kommer ur dina resultat som bygger på ditt agerande- och att göra ingenting är ingen lösning för att skapa ledarskap.

Gör dina medskapare delaktiga i resultaten, visa det som de vill och behöver se och veta. Låt transparens råda och dölj inte negativa resultat, men låt inte heller dem förta helheten. Se delresultat som stora kliv om det är motigt och går i uppförsbacke. Ha inte ett omöjligt resultat framför ögonen hela tiden- och bara få bekräftat att nu nådde vi inte detta heller denna gång. Visa andra resultat och förändringar som visar just den insats ni nyss har gjort och lyckats med.

Och glöm inte bort att fira när det gått bra!