Månad: april 2017

Din närvaro ska inte räknas, men är helt avgörande

Utifrån den allt mer ökande ohälsan på våra arbetsplatser och då i främst psykosocial aspekt vill jag med denna text belysa den analoga närvaro/frånvaro balansen för chefer och ledare.

Din närvaro bland dina medansvariga som chef är många gånger helt avgörande- samt många gånger helt onödig och till och med kontraproduktiv. Men hur ska du som chef kunna känna av dessa skillnader? För som chef måste du ha överblick – över situationen, verksamheten företrädelsevis- för det är ju den du har ansvar för som chef.

Vi börjar med hur du som chef använder din närvaro och frånvaro på arbetsplatsen:

går du runt varje morgon bland dina medansvariga och ser dem i ögonen och säger god morgon, kanske följer upp om någon är tillbaka från sjukfrånvaro alternativt lägger märke till om någon är borta? Om du inte gör detta, så föreslår jag att du börjar med detta. Ett enkelt sätt att analogt märka av dina medansvariga. Det är allt för enkelt att börja morgonen med att dra iväg några mail med uppgifter och frågor- gör inte detta, utan gå och fråga istället. Om du vill börja din morgon digitalt så kan du själv ta fram uppgifter kring vad som är gjort eller inte gjort och börja dina tankeprocesser därifrån, för att sedan gå och se.

Nästa sak jag vill lyfta är hur du leder din verksamhet, var har du placerat ditt kontor? Sitter du tillsammans med dina medansvariga i ett öppet kontorslandskap, eller har du ett avskilt rum på ett annat våningsplan, i en annan byggnad eller liknande? Som chef är det bra att du sitter i/ nära verksamheten så att du har lättare att få överblick över vad som händer, men som ledare behöver du istället kunna backa undan och hålla dig ur vägen på ren svenska. Om gruppen har kommit en bit in i FIRO/ IMGD så ska du fokusera mindre på chefskapet utan mer på ledarskapet. Då kan du välja ett kontor lite mer avskilt från verksamheten, men styra din access med ex din dörr. Öppen dörr- välkommen in. En stängd dörr signalerar att verksamhet pågår, men det går bra att knacka och ställa frågor eller liknande. En viktig signal för dig som ledare är att din öppna dörr för din medansvarige stängs efter denne när denne har något viktigt att ta med dig enskilt. Då om någon gång är du upptagen, både fysiskt och psykiskt. Telefon stängs av, dator slås av- och det är bara du och din medansvarige i tid och rum. Det som sägs i rummet stannar hos dig- förtroende skapas genom hur du hanterar förtroende.

För att inte fastna i en kokong genom att din ledningsplats flyttas en bit från verksamheten, behöver du istället skapa närvaro på annat sätt. Du styr din närvaro genom att ofta vistas i din verksamhet, genom att gå och se helt enkelt. Ett grundförande i LEAN koncept samt andra ständiga förbättringsmodeller. Här är det mycket bra att använda ett Utvecklande Ledarskap- där du främst använder punkten Personlig Omtanke. Du frågar helt enkelt: vad är det som händer och hur går det? I svaren du får ligger mycket kring arbetsbörda, oklarheter, schismer, processer, rutiner – samt den viktigaste punkten Inte Information. Vad är det som inte sägs eller hörs? Där ifrån kan du göra avvägningar kring hur du styr din verksamhet. I samband med tavelmöten behöver du inte ständigt och jämt vara på styva linan, utan låta en rotation bland medansvariga leda dessa möten tex.

I detta steg är alltså din frånvaro viktig för hur din grupp utvecklas i din frånvaro i verksamheten – helt enkelt att det skapas en arbetsro där du inte hänger över dem ständigt och jämt. Samtidigt måste du styra upp hur maillavinen grasserar inom verksamheten, så att den inte dränker dina medansvariga och du istället får ett kontraproduktivt resultat med Big Data overflow och Informationsfatigue till följd.

Så börja odla förtroende och tillit, för det vinner din verksamhet på i längden

För att citera Tage Danielsson:

Släpp fångarne loss, det är vår

Var männska`i sin själ, vill i grunden så väl