Chef och Ledare – vad väljer du?

För länge sedan, på en plats långt långt borta – gick jag på marinens officershögskola som ung kadett och fick lära mig att öva och pröva chef/ ledarskap i olika former. I kurslitteraturen fanns då en bok som hette Chefen och Ledarskapet från 1986. Den var lite lätt mossig tyckte jag då, även om den innehålls mässigt var till synes helt korrekt. Och just hur korrekt den var och är kommer jag mer och mer till insikt ju längre tid jag sysslar med chef och ledarskapsutveckling i olika former.

Det kommer många varningsrapporter om att många chefer går i pension nu och att unga av idag inte vill bli chefer. Det skulle alltså uppstå en chefsbrist om det inte redan är fallet. Så uppfattar jag inte situationen. Det finns väldigt många chefer runt om kring i organisationerna av idag, samt att många positioner inte behöver fyllas då den aktuella positionen försvinner eller förändras utifrån omstrukturering. Samtidigt är chefs/ ledarskapsutveckling i ropet som aldrig förr. Organisationer köper ledarskapsutveckling för ofantliga summor och håller kurser, coachar högt och lågt. Men resultaten uteblir allt som oftast, läser jag lite här och var i olika rapporter och artiklar.

Vad kan detta bero på?

En tes jag har är att organisationer företrädesvis utser specialister till chefer – för att det är företrädesvis enda sättet att belöna, utveckla dessa individer, så att de stannar kvar i företaget. Men inte så sällan är detta en björntjänst för såväl individen som företagen ifråga. I bästa fall blir resultatet bra, men oftast blir det knappt godkänt och i en hel del fall helt misslyckat för alla parter. Företaget pungar ut med stora summor på ledarskapsutveckling när resultaten uteblir och individen hamnar i dödsskuggans dal inom företaget. Många gånger resoneras det i företagen att det ”är ju säkrare att ta en egen förmåga i leden” istället för att satsa på en främmande utifrån och kanske från någon annan bransch som kan vara ett helt oskrivet kort- men som är generalist och alldeles ypperlig som chef och ledare.

En synsätt jag vill förmedla gällande att chef och ledarskap är uppdelat på följande sätt:

Chef blir du/ ska bli utifrån vilka beslut du skall ta och vad din organisation skall uppnå. Att du tidigare som chef har gjort bra resultat. Att du som chef har kontroll och överblick över vad som sker inom din organisation. Skapa planer för vart din organisation skall ta vägen och vem som gör vad etc. Slutsatsen från min sida är att som chef är din absolut främsta uppgift att göra dig själv till ledare.

Ledare blir du utifrån vilka beslut du har tagit, vilket förtroende du ger och har. Och som ledare är din absolut främsta uppgift att göra dig överflödig.

Nu tycker du säkert att detta är absolut nonsens- varför skall då organisationen betala dig lön om du nu är överflödig?!

Jo för det är nu du verkligen kan rikta hela ditt fokus mot framtiden och kommande uppgifter – inte bara lösa uppgifter här och nu. Du lyfter samtidigt ”blicken” inom organisationen från enskild medansvarig och uppåt. Jag brukar alltid tala om att du som enskild medansvarig skall ha förståelse för vad som görs på avdelningar ett steg i sida och ett steg uppåt- beroende på hur organisationen är stöpt. Detta för att skapa medvetenhet vad som händer runt omkring mig själv och hur jag ska sätta min egen uppgift i större kontext kopplat till målbilder.

Så om du skulle springa på ett exemplar av den gamla boken, kan jag väl rekommendera ett mycket vettigt inköp.

Lämna ett svar