Besättningen på bussen avgör om den kommer fram

Jim Collins sätt att se på ledarskap är ett sätt som jag starkt gillar. Han använder många gånger olika metaforer, tex den om dirigenter som leder orkestrar – samma orkester men olika dirigenter får den att låta olika.

Men en av slutsatserna har jag en liten vinkling på – den om bussen och rätt människor på bussen ifrån boken Good to Great.

Jim utgår ifrån att när du skall leda verksamhet så behöver du fylla din buss (organisation) med rätt människor innan du kör iväg med den. I det fallet är det underordnat att veta vart och hur bussen skall åka, innan du bemannar den rätt.

Utifrån den metaforen borde ex Beatles film Magical Mystery Tour inte ha blivit en flopp- det var ju ett kanongäng som gjorde den resan. Men vad var syftet och målsättningen med resan? Jo att göra en film om vad som händer när man kör runt i en buss. Och mycket riktigt- inget av större intresse hände på vägen – i alla fall inte det som blev till filmen. För det kan mycket väl ha hänt intressanta händelser eller infall på vägen – men inget som bidrog till syftet med filmen. En annan jämförelse man kan göra här är när du är på bilsemester med din familj. Alla känner varandra utan och innan. Men det kan också bli oerhört påfrestande för familjefriden när det blir punktering och ingen kan byta reservhjul, när det blir soppatorsk och ingen vill gå till närmaste mack- var nu den ligger förresten, när ni inte hittar något hotell att övernatta på längs med vägen mm.

Jag vill hävda att det är än viktigare att bestämma vad målet är för bussen och hur den skall ta sig dit. Efter att destinationen är utpekad, så skall rutten bestämmas. Det är här det blir viktigt att fylla bussen med rätt medresenärer, ungefär som inför en kapplöpning till sydpolen för över 100 år sedan. Och med rätt medresenärer menar jag olika individer med olika egenskaper som blir helt avgörande för att bussen skall nå fram till målet.

Exempelvis- om jag skall göra en förändring i verksamheten – då är det än viktigare att gå ut med vart bussen skall ta vägen. För det är inte alls säkert att alla vill vara med på den resan. För du kommer att behöva dem som verkligen är motiverade för att vara med på resan när det är som tyngst, trögast och mest uppförsbacke.

Du kommer att behöva olika färdigheter på din buss tex en som kan analysera färdvägen/ kartan – bedöma olika risker längs den, lägga in lämpliga delmål/ stopp längs vägen. En som är strukturerad, gör listor och packar rätt utrustning för färden, reservdelar mm. En som är tekniskt begåvad och som kan allt om teknisk utrustning och utveckling av densamma – laga GPS, koppla upp internet överallt osv. En som är rutinerad kring denna typ av resor och som kan kommunicera på flera språk, ifall man kör vilse och behöver fråga om vägen.

Gällande förändrings arbete är mitt råd till dig:

Peka ut målet, riktningen och vilken väg ni skall ta med bussen- alla måste se och förstå vad målet är

Fyll bussen med egenskaper som kan behöva längs vägen- olika egenskaper förbättrar gruppen

När bussen är framme vid målet, är det inte säkert att alla stannar kvar på den – för väl på målet behöver du andra typer av passagerare- eller att du själv lämnar över bussen till en annan chaufför.

Lämna ett svar