Månad: februari 2016

Bortom facket eller hur jag skall se på behovet

Om du inte är ekonom eller teknist- vad är det då du är? Denna fråga har jag många gånger hört och mötts av själv när träffar många företag och rekryterare samt även av andra individer. Detta mänskliga behov av att placera andra människor i olika fack, som har sin grund i att hjärnan behöver balans- även gällande information och svar. Får inte hjärnan svar, uppfinner den ett eget svar.

Du kanske känner igen detta från att du kanske har dragit fel slutsatser vid olika tillfällen, ex gällande hur olika människor kan vara. – Jag trodde inte att du var sådan, eller oj kan du detta, det visste jag inte mm.

I dessa tider när det är stora omvälvningar på gång i samhället tex generationsväxlingen för pensionering av -40 talisterna, behöver dessa luckor i leden fyllas. Men är svaret att bara plocka in en ny individ på den tomma platsen? Nej är mitt svar på den frågan. Ändå är det just det vi tenderar att göra. Jag har läst många inlägg på linkedin, artiklar i tidningar och andra media- att det är svårt att hitta rätt individer till rätt roll ex chefspositioner. Att unga av idag inte strävar efter att bli chefer mm. Och det kan det absolut ligga något i. Men då är min fråga – hur skapar vi dagens och morgondagens chefer? För detta arbete sker här och nu, för tro inte att det en dag utlyses ett påbud eller liknande- att nu skall vi dana för nya chefer. Vi måste gräva där vi står och lösa detta med åtgärder här och nu.

Den första konkreta åtgärden att vidta är att anställa individer på basis av vem de är, inte vad de är. Det tar väsentligt länge tid att skapa vem du är, gentemot vad du är- det finns kurser och skolor för detta. Och i fallet ledaren som även skall vara chef som jag ser det, faller in på vem du är. Är du inte i grunden trygg kring detta – blir slutprodukten inte heller bra. Oftast är det också så att de som är just generalister och inte specialister är de som tenderar att bli de bästa ledarna och cheferna. Mognad är en annan faktor som är viktig att beakta. En person kan vara väldigt ung och ändå oerhört lämpad att vara chef och ledare. Det kan också vara en äldre person, som kanske är en ”late bloomer” som man säger i idrottstermer – och erfarenhet byggs ofta på i längden. Men erfarenhet och kompetens måste utnyttjas på rätt sätt, vid rätt tillfälle – annars är den bortkastad, även om den är på så sätt lätt att bära på jämfört med kompetens som skall förvärvas som är dyrt. Ändå har jag både hört om och stött på exempel på specialister som utsetts till chefer – men inte klarat av situationen och fått gå kurser högt och lågt, men ändå inte fått till det i slutändan.

När jag anställer individer – vad är det de skall uträtta är en annan fråga du skall fråga dig. Var är behovet – egentligen? Vad är förlängningen på den rollen jag ser behov av? Du skall alltså tänka inte bara i ett steg, utan flera. Vad händer efter steget efter nästa steg? Var skall organisationen befinna sig då- och hur ser behovet ut då? Vi tenderar att tänka för kortsiktigt- och här måste vi bli bättre på att peka ut riktningar inom företagen – i denna riktning skall vi, genom delmål, mål och visioner. Det är inte helt tydligt idag anser jag, men de företag som gör det är de som har och kommer att lyckas i längden, med rätt individer till förfogande i sin besättning.

Så se till att se bortom facken och istället fyll behoven här och nu för det som komma skall.

Besättningen på bussen avgör om den kommer fram

Jim Collins sätt att se på ledarskap är ett sätt som jag starkt gillar. Han använder många gånger olika metaforer, tex den om dirigenter som leder orkestrar – samma orkester men olika dirigenter får den att låta olika.

Men en av slutsatserna har jag en liten vinkling på – den om bussen och rätt människor på bussen ifrån boken Good to Great.

Jim utgår ifrån att när du skall leda verksamhet så behöver du fylla din buss (organisation) med rätt människor innan du kör iväg med den. I det fallet är det underordnat att veta vart och hur bussen skall åka, innan du bemannar den rätt.

Utifrån den metaforen borde ex Beatles film Magical Mystery Tour inte ha blivit en flopp- det var ju ett kanongäng som gjorde den resan. Men vad var syftet och målsättningen med resan? Jo att göra en film om vad som händer när man kör runt i en buss. Och mycket riktigt- inget av större intresse hände på vägen – i alla fall inte det som blev till filmen. För det kan mycket väl ha hänt intressanta händelser eller infall på vägen – men inget som bidrog till syftet med filmen. En annan jämförelse man kan göra här är när du är på bilsemester med din familj. Alla känner varandra utan och innan. Men det kan också bli oerhört påfrestande för familjefriden när det blir punktering och ingen kan byta reservhjul, när det blir soppatorsk och ingen vill gå till närmaste mack- var nu den ligger förresten, när ni inte hittar något hotell att övernatta på längs med vägen mm.

Jag vill hävda att det är än viktigare att bestämma vad målet är för bussen och hur den skall ta sig dit. Efter att destinationen är utpekad, så skall rutten bestämmas. Det är här det blir viktigt att fylla bussen med rätt medresenärer, ungefär som inför en kapplöpning till sydpolen för över 100 år sedan. Och med rätt medresenärer menar jag olika individer med olika egenskaper som blir helt avgörande för att bussen skall nå fram till målet.

Exempelvis- om jag skall göra en förändring i verksamheten – då är det än viktigare att gå ut med vart bussen skall ta vägen. För det är inte alls säkert att alla vill vara med på den resan. För du kommer att behöva dem som verkligen är motiverade för att vara med på resan när det är som tyngst, trögast och mest uppförsbacke.

Du kommer att behöva olika färdigheter på din buss tex en som kan analysera färdvägen/ kartan – bedöma olika risker längs den, lägga in lämpliga delmål/ stopp längs vägen. En som är strukturerad, gör listor och packar rätt utrustning för färden, reservdelar mm. En som är tekniskt begåvad och som kan allt om teknisk utrustning och utveckling av densamma – laga GPS, koppla upp internet överallt osv. En som är rutinerad kring denna typ av resor och som kan kommunicera på flera språk, ifall man kör vilse och behöver fråga om vägen.

Gällande förändrings arbete är mitt råd till dig:

Peka ut målet, riktningen och vilken väg ni skall ta med bussen- alla måste se och förstå vad målet är

Fyll bussen med egenskaper som kan behöva längs vägen- olika egenskaper förbättrar gruppen

När bussen är framme vid målet, är det inte säkert att alla stannar kvar på den – för väl på målet behöver du andra typer av passagerare- eller att du själv lämnar över bussen till en annan chaufför.

Mötas eller motas- det är frågan

Mer än en gång kanske du har genomlidit ett möte där du undrade varför du överhuvud taget var kallad och vad det gav dig. Eller för den delen vad mötet mynnade ut i överhuvud taget.

Har du då frågat dig själv om du dels gav det en chans från första början och vad du faktiskt själv bidrog med. Om du retade dig på att andra satt och mailade under mötet- vad gjorde du själv samtidigt? Kollade du status/ uppdateringar på twitter och linkedin? Gjorde andra det i rummet?

En grundläggande orsak till att möten bara blir till ett moment av HTG ( Huvudsaken Tiden Går) eller ett parallellt universum där tid och rum saknar betydelse- är att närvaron i forumet inte sätts allra främst.

En annan orsak är hur kommunikationen sköts under mötet. Är det fråga om öppen och rak kommunikation eller är det fråga om ett pod race med förkortningar, fackspråk, nymodigheter som ingen förstår ett jota av -utom några få?

Grundläggande är ( och som det slarvas något kopiöst med) närvaron i momentet mötet- mitt råd är : stäng av omvärlden och mobiler, förutom tex VIP nummer på din privata mobiltelefon ( ja, jag föreslår att du har två mobiler- en jobb och en privat)

Det andra är kommunikationen- ska ni bestämma er för att mötas, ja då måste ni också se till att göra just det- mötas. Lyssna för att förstå och kommunicera så att övriga förstår vad det är för budskap som ges ut. Och vad är det som ni i detta forum kommer att skapa när ni har utbytt information och skapat kommunikation som lett till förnyad kunskap eller omvärderat redan befintlig kunskap. För att göra detta måste ni lyssna för att förstå- på varandra i forumet men även för dig själv- att pröva vad du redan vet och vad det du får till dig kommer att kunna göra med din kunskap. Kommer du att senare komma till en förnyad insikt av det du har fått till dig- då är det bara att gratulera, det är en fin känsla att komma till insikt att nu lärde jag mig mer samt att jag fick bidra till andra att ompröva vad de kanske redan visste.

Fråga alltid dig själv- ska jag bidra till mötas eller motas- och blir svaret det det sistnämnda- fråga då dig själv en gång till och lägg denna gång till varför.