Chefsträning, Ledarutveckling, Coachning, Verksamhetsstöd- utveckling/ avveckling

Ambusch erbjuder chefs och ledarskapsutveckling- med fokus på resultat genom målstyrning med ständiga förbättringar. I chefsutveckling ges verktyg för beslutsfattande samt utveckling av chefsstilar. Processöversyn av verksamhet under förändring genom avvikelsehantering. Identifiering av organisatoriska flaskhalsar och visualisering av förbättringspotentialer för medansvariga genom hela organisationen med transparens som främsta kännetecken. Vidare utförs även avveckling samt nedläggning av verksamheter och organisationer.

Skapar grunder för en ”no blame” kultur i organisationer genom användning av Utvecklande Ledarskap samt agilt agerande inom organisationer. Detta skapar en såväl lärande organisationskultur som en hög grad av tillitsbaserat ledarskap. Medarbetarskap utvecklas till samskapande för ökad harmoni, trivsel och effektivitet inom organisationen. Feedback kultur tillsammans med aktivt/ positiv rapportering införs med målsättning att korta ledtider mellan målbild och uppnått resultat.

Där ledarskapet är personligt, blir chefskapet seriöst

Jag genomför utbildningar i både chefsträning samt ledarskapsutveckling- individuellt eller i grupp.

Vidare genomför jag coachningssessioner- både avskilt men även on site, i syfte att se och känna in miljöer och kulturer samt behov för individ eller grupp.

Efter en rad år i försvarsmakten- där jag förvärvade en rad värdefulla kompetenser, verkar jag numera inom näringslivet.

Mitt allra främsta kännetecken när jag innehar chefsroller är min målstyrande metodik i kombination med ett situationsanpassat samt utvecklande ledarskap. Jag uppnår positiva resultat inom organisationer jag leder genom ett agilt agerande samt delegering av uppgifter till mina medansvariga.

Skapande av en ”no blame” kultur är kanske mitt starkaste signum – där personliga initiativ och ansvarstagande blir till naturliga inslag i verksamheten, vilket leder till en ökad produktivitet och effektivitet. Verksamheten förändras även genom att proaktivt agerande stimuleras när händelser och situationer som uppstår löses omgående.

Ständig utveckling och förbättringar är ytterligare exempel på metodik jag använder och som fungerar vid all förändring.

Införande av samt utförande av gångbart ledarskap genom hela organisationen är också något som jag inte endast eftersträvar utan också skapar.

/Eduard von Busch

Drygt 30 -års chefs och ledarerfarenheter har nu kokats ner till en e-bok med titeln:

No blame kultur, så styr du verksamheten mot ett gemensamt mål, utan att leta efter syndabockar

ISBN 978-91-89161-89-4

E-boken finns tillgänglig på bla Bokus, Bokon eller Adlibris

Hörbart från eter och media

I eminenta maiwis sommarhörna fick ett avsnitt handla om noblamekultur och vad det innebär och ger

Läsvärt från Bloggen

Eduard von Busch på HR-bloggen

HRbloggen.se är Sveriges ledande nyhetsblogg inom human resources. HRbloggen.se grundades av Annika Ahnlund i maj 2009 i syfte att sprida goda idéer inom HR och förse läsarna med kunskap, nyheter och trender inom human resources. HR-bloggen blev 2016 utnämnd till en av Sveriges bästa B2B företagsbloggar.

Läs Eduard von Buschs artiklar om Ledarskap och Organisationskultur.

Läs

Att hålla tyst om misstag på jobbet handlar mycket om att undvika känslan av skam och skuld. Därför är en av chefens viktigaste uppgifter att skapa ett arbetsklimat där misstag kommer upp till ytan, en så kallad ”no blame-kultur”, enligt Eduard von Busch, ledarskapsutvecklare som hjälper företag att skapa en öppen kultur när det gäller misstag.

Några tips ur Arbetsliv på hur man skapar en ”No blame-kultur”:

* Var en god förebild som chef och berätta om dina egna misstag.

* Bjud in medarbetare att komma med förslag till förbättringar för ­verksamheten.

* Diskutera bara misstag på möten där det går att göra utan att peka ut enskild individ.

Eduard von Busch i Arbetsliv, 1 april 2020

No blame-kultur är ett förhållningssätt till organisationer och verksamheter genom att främst se till vad och hur som ska genomföras samt förbättras. Ifall något går fel leta efter varför det gör det enligt devisen ”förklara händelser, inte människor och försvara människor – inte händelser”. Att bygga upp sina medarbetare till att nå medskapande – det handlar inte om ifall du har rätt eller fel som chef, utan om att du skapar en kultur för kreativitet och initiativ som ledare. Att göra någon annan stor är större än att själv vara störst. Det vill säga att få varandra att växa och detta i harmoni med organisation och resultat.

Eduard von Busch i Personal & ledarskap, 28 feb 2019

Så skapar ni en ”no blame”-kultur på jobbet

”Det var inte mitt fel”. ”Säljarna kan inte leverera”. ”Emma kan inte samarbeta”. En arbetsplats där vi skyller på varandra blir sällan framgångsrik. Det menar Eduard von Busch, som jobbar tillsammans med företag för att upprätta en ”no blame-kultur” där bristerna identifieras och alla tar ansvar.

Eduard von Busch i Metro Jobb, 13 dec 2018

”Antisyndabocks synsättet no blame kultur ger inte bara positiva resultat för organisationer, utan även för individerna i dem. 

Att fokusera på varför framför vem ger även mer hållbarhet för chefs och ledarskap.”

Eduard von Busch i OM.Magasin

OM – tidningen om arbetsliv och omställning från TRR Trygghetsrådet
nr 2 Oktober 2018, sid 8-9

Göra någon annan stor, är större än att själv vara störst

Eduard har ett finslipat ledarskap då han lyfter och coachar sina medarbetare till till utveckling och framgång. Resultatorienterad och noggran i varje steg.

Yvette Colin

Leveranschef, Nobina Sverige AB

Jag och Eduard har haft ett samarbete på Transdev Sverige AB där vi arbetat i samma roll fast på olika avdelningar. Vårt samarbete, på ca 6 mån, fungerade väl där Eduard var lösningsorienterad, närvarande och snabb på återkoppling. Eduard är driven att uppnå uppsatta mål och har varit en god kommunikatör i våra möten.

Cecilia Rapp

Unit Manager, Transdev Sverige AB

På Enics Sweden AB i Malmö var Eduard och jag kollegor under ett halvår 2018 med den utmanande uppgiften att avveckla verksamheten, samtidigt som produktionen skulle hållas igång och leva upp till högt ställda leveranstids- och kvalitetskrav. Under Q1 2018 lyckades vi tom uppnå ett bättre resultat än Q1 2017!

Eduard har på ett förtjänstfullt sätt axlat detta ansvar genom ett alltigenom professionellt arbets-och förhållningssätt utan att tappa bort den enskilda människan. Han är snabb på att sätta sig in i nya situationer, tar tag i problem utan dröjsmål, är väldigt lätt att samarbeta med och tydlig i sin kommunikation. Genom ett sådant arbetssätt har han skapat sig ett stort förtroende på arbetsplatsen- både hos ledning och kollegor.

Hans Dahlgren

HR Manager/ HR Business Partner

Jag tog hjälp av Eduard när min organisation ville utveckla medarbetarskapet. Inom Polisen där jag arbetar begränsas medarbetarnas inflytande till viss del genom att arbetet ofta måste utföras akut vilket inte ger tid att låta alla komma till tals.

Med sin breda erfarenhet från både försvarsmakten och privata näringslivet hade Eduard inga problem att jacka in på rätt ställe. Såväl modeller som hans praktiska exempel kändes relevanta för oss.

Jonas Berg

Stf lokalpolisområdeschef, Lpo Helsingborg

Eduard och jag har haft en god kommunikation under tiden som han har arbetat som trafikledningschef hos Transdev. Eduard är en god lyssnare och ger 100% i feedback. Eduard har fått den grupp han ansvarar för att förstå vad en god relation mellan olika affärer kan skapa. Han är eftertänksam och tänker igenom förbättringsförslag innan han presenterar dem. Vill ni ha en lugn, analytisk och relationsskapande ledare så har ni det i Eduard.

Jennie Dahlroos

Enhetschefs, Transdev

Jag har känt Eduard i fem år och haft den stora glädjen att regelbundet dryfta ledarskap, arbetsliv och karriärfrågor. Eduard är en mycket sympatisk och ärlig person som är mån om att både fullfölja sina proffessionella åtaganden på allra bästa sätt och dessutom där han kan göra en skillnad. Han har en förmåga att kombinera hjärta och hjärna och samtidigt hålla sig verklighetsnära. Han har god självinsikt och är en närvarande chef.

Christina Chukman

Affärsutvecklare, Tillväxt Malmö

Förklara händelser inte människor,

försvara människor inte händelser

Chefsträning och ledarutveckling inom särskilt följande områden:

  • Målstyrning- Hur du styr din verksamhet samt skapar delaktighet genom Vision, Mål samt Delmål. Även hur du når framgång och resultat med adekvata samt relevanta mätetal. Hur du skapar beslutsunderlag i samråd med dina medskapare samt undviker beslutsimpotens för din verksamhet.
  • Ständiga förbättringar- Hur du lyckas med att utveckla din verksamhet i harmoni med dina medarbetare, som du gör till medskapare genom just ditt ledarskap.
  • Avvikelsehantering- Hur du når framgång genom att ta rätt på gjorda misstag, utan att det blir blame games samt subjektiva skyttegravar. Hur du skapar objektiva underlag för utveckling.
  • Positiv/ Aktiv rapportering- Hur du får din organisation att gå från reaktivitet och passivitet, till en aktiv och proaktiv verksamhet där dina medskapare inte endast löser uppkomna situationer- utan även har planer för nästa steg klart för sig.
  • Utvecklat Ledarskap- Vilka kriterier samt vilken stil just du som chef ska leda med, så att du gör dig till ledare.
  • Medansvar- Hur du får din personal att utvecklas via medarbetare till medskapare och få en betydande fördel in din organisation genom självledarskapsliknande tillstånd.
  • Transparens- Hur du når delaktighet med dina medskapare utan att skapa informationslaviner eller beslutsvakuum.

Kontakta mig via mail eller telefon, så tar vi ett möte där jag kan få reda på just din situation och dina förutsättningar – och denna träff är alltid kostnadsfri.

Nästa steg blir att jag identifierar dina behov av stöd och insatser, för då går vi vidare från den situationen med de olika former av förslag på åtgärder och lösningar som behövs vidtas.

Du kommer att få dessa presenterade för dig och då kommer vi att enas om vilken typ ersättningsmodell vi ska använda oss av framöver- timbaserad alternativt blockdebitering.

Blir det fråga om coachning/ stödsamtal enskilt eller i grupp så går denna modell även bra att använda.

Föreläsningar är företrädesvis enstaka, men kan även läggas upp i blockform ifall lösningar för längre insatser ska utnyttjas

    Meny